Follow Afro Kolektyw to join the conversation.

When you follow Afro Kolektyw, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Afro Kolektyw

Warsaw, Poland

Grupa muzyczna powstała w 1999 roku w Warszawie. W latach 1999–2010 wykonywała hip-hop z wpływami acid jazzu. Jej styl określano jako „organiczny hip-hop jazz”. Wraz z początkiem nowej dekady zespół dokonał zwrotu stylistycznego w kierunku piosenek. Pod koniec 2021 roku Afro Kolektyw reaktywował się w nowym składzie.